Giá vàng hôm nay ngày 15/03/2022: Giá vàng tụt dốc không phanh