Giá vàng hôm nay ngày 12/03/2022: Giá vàng bật tăng trở lại